atitraukinėti

atitraukinėti
atitraukinė́ti , attraukinė́ti; Sut 1. iter. dem. atitraukti 7: Kareiviai pulkais atitraukinėjo ir, apstoję sodą, vaktavo . 2. M iter. dem. atitraukti 8. 3. M iter. dem. atitraukti 9: Patarnautojai atitraukinėjo kėdes besėdantiems . 4. iter. dem. atitraukti 11: Butelį jis laikė paguldęs ant šono rašomojo stalo stalčiuje, ir tas skimbčiodamas riduliavo kiekvieną sykį, kai ponas Šėjus atitraukinėjo stalčių J.Balt. 5. iter. dem. atitraukti 12: Maskolis rūpestingai atitraukinėja šalin visus jau pakirdusius lietuvius, kad nekeltų triukšmo ir nepažadintų kitų Vaižg. 6. iter. dem. atitraukti 18: [Heretikai] visus, kuriuos įmano arba gal, nuog bendrystos mūsų, tai est vienybės bažnyčios š[ventos] visatimės, atatraukinė́ja DP513. Nuog gerų darbų žmones atatraukinė́ja DP219. Žmones nuog daiktų ižganančiųjų attraukinė́ja DP275. Dabar jų daugesn randas visur, kurie tyčiomis jaunimą nuog tikros vieros ir garbės Dievo atatraukinėja MP63. Atkalbinėjo ir atitraukinėjo savo drauges, grasydamos išmesiančios jas iš „savo draugijos“ A.Sm. Kiek sykių neščyrai spaviedojos, regėjo po kairios šalies juodą žmogų, kurs aną atitraukinėjo nuo to, kad nepasakytum vis tai, ko buvo dasileidusi P. | refl. Sut, P: Atsitraukinėju, vengiu SD1104. 7. Sut iter. dem. atitraukti 19: Sau nuo burnos atitraukinėjau, kad tik [sūnus] mokslą baigtų . 8. refl. prk. spirtis, priešintis: Kodrin Ponas atsitraukinėjo eit tuojaus namuosna tų žmonių MP377. 9. refl. žr. atitraukti 16 (refl.): Vokiečiai kaip jau atstraukinėjo, tai par mum stovėjo Alv. 10. žr. atitraukti 23: To žolelė gerai ugnį (karštį) atitraukinė́ja Aps. 11. refl. delsti, atidėlioti: Neatsitraukinėkime su spaviedne Pron. \ traukinėti; atitraukinėti; įtraukinėti; ištraukinėti; nutraukinėti; patraukinėti; partraukinėti; pertraukinėti; pritraukinėti; sutraukinėti; užtraukinėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atitraukinėti — vksm. Patarnáutojai atitraukinėjo kėdès sėdantiems svečiáms …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atsitraukinėjimas — sm. (1) → atitraukinėti 6 (refl.): Su atsitraukinėjimu ir vos ne priversti dapildome tą krikščionišką prigulėjimą Pron. traukinėjimas; atsitraukinėjimas; patraukinėjimas; pertraukinėjimas; susitraukinėjimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištraukinėti — NdŽ, KŽ; SD1203, SD321, N, M 1. iter. dem. ištraukti 1: Ištraukinėti kamščius iš butelių DŽ1. Iš ratų ištraukinėja kaiščius Jz. 2. iter. dem. ištraukti 3. | prk.: Tu nesiliauji ištraukinėjęs [kojas iš žabangų], o aš dažnai įkliūvu į visur… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutraukinėti — NdŽ, KŽ, DŽ1; M 1. iter. dem. nutraukti 1: Randi kada ne kada kačiauogę, nutraukinėji Ad. 2. iter. dem, nutraukti 4: Jis prakalbėjo tris ketvirčius valandos tolydžio nutraukinėjamas rš. 3. iter. dem. nutraukti 7: Kaziuk, nenutraukinėk kaldros! Gr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • partraukinėti — NdŽ iter. dem. partraukti. traukinėti; atitraukinėti; įtraukinėti; ištraukinėti; nutraukinėti; patraukinėti; partraukinėti; pertraukinėti; pritraukinėti; su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patraukinėti — NdŽ, KŽ; M 1. NdŽ iter. dem. patraukti 2. 2. iter. dem. patraukti 21: Sultonas patraukinėjo po gurkšnį juodą kavą rš. 3. iter. dem. patraukti 26. | prk.: Heretikai yra tais vilkais, kurie tatai, ką bu[v]o V. Christus bažnyčioj savoj visuotinėje… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pertraukinėti — NdŽ, KŽ, DŽ1, pertraukinėti KŽ, partraukinėti M iter. dem. pertraukti: 1. SD1159. | prk.: Žodžiai dažnėliau turėtų būti pertraukinėjami ne atsitiktinėse vietose, o ten, kur eina skiemenų ribos KlbXXXVI(1)6. 2. Nepertraukinėkite manęs! rš. Bet… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritraukinėti — NdŽ, KŽ; SD185, Sut, M 1. žr. pritraukti 1. | refl. tr.: Nakčia pristraukinėj[o] [sielį] prie krašto – ir gult DrskŽ. 2. iter. dem. pritraukti 12. ║ Dvasia š[ventoji] turėjo apskelbt ir apšviest V. Christų … ižg visų tautų pritraukinėdama žmones… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutraukinėti — NdŽ, KŽ; M 1. iter. dem. sutraukti 2. | prk.: Lietuviai trobesius iš po daugelio stogų pradėjo po vieno sutraukinėti K.Būg. 2. iter. dem. sutraukti 10. | refl.: Jei įeinantį į raumenį nervą nupjausime, raumuo nebesusitraukinės V.Laš. Kvėpavimo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traukinėti — traukinėti, ėja, ėjo K, Rtr, Š, RŽ, NdŽ, traukinėti, ėja, ėjo K, Rtr; R201, MŽ268, Sut, N iter. dem. traukti: 1. M Ta stovėjo priešais jį ir traukinėjo rankomis prijuostę rš. | refl.: Eina diedokas i daboja: in kryžakelės du vabaliukeliai vis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”